แนวข้อสอบ

จะไปสอบกรมการบินพลเรือน ต้องอ่านหนังสือตรงไหน ใครรู้บ้าง

คำแนะนำในการสอบกรมการบินพลเรือน

สมบัติหลักๆ ของผู้เรียนกรมการบินพลเรือน
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
2. ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
3. บุคลิกดี
4. ความสูงไม่น้อยกว่า 165 ซ.ม.
5. อายุไม่เกิน 38 ปี
6. ไม่สายตาสั้น และต้องไม่ตาบอดสี
7. ปฏิภาณไหวพริบดี มีสำนึกในความปลอดภัย
8. รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นสูง
9. สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
10. ละเอียดรอบคอบ ความจำดี ช่างสังเกต
 
ในการขับเครื่องบินนั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตการบิน ผ่านการตรวจร่างกาย และทดสอบทางจิตเวชจากสถาบันเวชศาสตร์การบินหลังจากผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งตามเงื่อนไข จะถูกส่งเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการบินในสถาบันการบินพลเรือน ในหลักสูตร
1.หลักสูตรวิชานักบินพาณิชย์ตรี เวลาศึกษา 20 เดือน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 2,200,000 บาท
2.หลักสูตรวิชานักบินเฮลิคอปเตอร์ตรี เวลาศึกษา 8 เดือน ค่าใช้จ่ายประมาณ 600,000 บาท
3.หลักสูตรพิเศษ เช่น หลักสูตรวิชานักบินส่วนบุคคล และหลักสูตรเพิ่มวุฒิการบินต่างๆ ได้แก่ การบินหลายเครื่องยนต์ และการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,800,000 บาท

ดาวโหลดหนังสือเตรียมสอบกรมการบินพลเรือน  ที่นี่

 
อยากทำงานกรมการบินพลเรือน ต้องทำอย่างไร
สาขาธุรกิจการบิน
บุคลิกภาพของผู้เรียน
1.สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ
2.มีมนุษยสัมพันธ์ดี
3.มั่นใจในตนเอง  กล้าแสดงออก  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.บุคลิกดี  อดทน  และมีใจรักงานบริการ  ฯลฯ

โอกาสทางวิชาชีพกรมการบินพลเรือน
– พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตสและสจ๊วต)
– พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้น
– พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ
– เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยกรมศุลกากร กรมการขนส่งทางอากาศ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตโดยสารของบริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยวโอกาสทางวิชาชีพ
– พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตสและสจ๊วต)- พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้น-พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ
– เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่นการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยกรมศุลกากร กรมการขนส่งทางอากาศสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว  ฯลฯ
 
การประกอบอาชีพในอนาคต
-พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  
-พนักงานบริการภาคพื้นของสายการบิน                                      
-พนักงานการท่าอากาศยาน  
-พนักงานของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
-พนักงานบริษัทขนส่งทางอากาศ
-พนักงานบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร
-ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร ฯลฯ

ดาวโหลดหนังสือเตรียมสอบครูกรมการบินพลเรือน  ที่นี่

แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<