แนวข้อสอบ

จะไปสอบกรมศุลกากร ต้องอ่านหนังสือตรงไหน ใครรู้บ้าง

คำแนะนำในการสอบกรมศุลกากร

ส่วนข้อสอบจะออกเจาะลึกด้วยถึงกฏ ระเบียบ มี ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ด้วย  ซึ่งแนวข้อสอบที่เคยออกสอบจะประมาณนี้
– พื้นฐานภาษาอังกฤษ  ไม่ยาก อยู่ในระดับใช้ในชีวิตประจำวัน
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– กฎหมายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศุลกากร
ข้อสอบมี พรบ.ต่างๆ ระเบียบวินัยข้าราชการ จริยธรรม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ศาสนา ภาษาอังกฤษ 80 ข้อ และควรอ่านแค่พรบ.กับระเบียบๆเยอะๆ ตอนนี้นักวิชาการต้องสอบว่ายน้ำและวิ่งแล้ว ผ่านจึงจะสามารถไปสัมภาษณ์ได้ 

ข้อดีราชการกรมศุลกากร
– มีความมั่นคงสูง เกินจะหาใดเปรียบ
  แม้หน่วยงานยุบเลิก ข้าราชการก็ไม่โดนให้ออก แต่จะได้โอนย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นแทน
  แม้เศรษฐกิจไม่ดีปานใด ข้าราชการก็ยังอยู่ได้ไม่ต้องกลัวตกงาน
– ฐานเงินเดือน สวัสดิการเท่ากันทั่วประเทศ
  หากเป็นคนต่างจังหวัด ทำงานเอกชนได้เงินเยอะใน กทม. จริง
  แต่ถ้าอยากกลับไปอยู่บ้าน ก็หาองค์กรเอกชนที่ได้เท่ากับที่ทำใน กทม. ยาก
  แต่ถ้าเป็นข้าราชการ หากโอนย้ายได้ ก็โอนไปได้หมดทั้งฐานเงินเดือนและสิทธิสวัสดิการ
 
วิชาที่ใช้สอบ   มีดังนี้คือ
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ( 200  คะแนน )
2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง   โดยการสัมภาษณ์   ( 100  คะแนน )  เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์   
 
รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศุลกากร
3 แนวข้อสอบ พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร
 
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์กรมศุลกากร
1. อะไรคือสิ่งที่ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์คาดหวังไว้
2. ในขณะเดียวกันผู้สัมภาษณ์ก็จะคาดหวังจากผู้สมัครดังนี้
3. การหาความรู้เกี่ยวกับงาน
4. การเตรียมพูดถึงความสามารถของผู้สมัคร
5. หัวข้อประเมินผู้เข้าสัมภาษณ์
6. การปฏิบัติตัวหน้าห้องสอบ
7. ภาษากายในการสอบสัมภาษณ์
8. เทคนิคในการพูด
9. ก่อนที่จะสิ้นสุดการสอบสัมภาษณ์
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<