แนวข้อสอบ

จะไปสอบกรมสรรพาวุธทหารบก ต้องอ่านหนังสือตรงไหน ใครรู้บ้าง

คำแนะนำในการสอบกรมสรรพาวุธทหารบก

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับกรมสรรพาวุธทหารบก
กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นส่วนสนับสนุนการช่วยรบ/ส่วนส่งกำลังบำรุง (กรมฝ่ายยุทธบริการ) ของกองทัพบก เป็นฝ่ายสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์จำพวก อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด ตลอดจนยานพาหนะในการรบ  หรือรวมๆ เรียกว่าสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ เป็นเหล่าสายวิทยาการ สำหรับฝึกอบรมนักเรียนนายร้อย นายสิบ บุคลากร และ หลักสูตรตามแนวทาง ของเหล่าสรรพาวุธ รวมไปถึงหลักสูตรพิเศษ เช่น หลักสูตรทำลายล้างวัตถุระเบิด (EOD) เป็นต้น
 
สำหรับกองทัพภาค ทหารสรรพาวุธ จะกระจายอยู่ในส่วนของกองบัญชาการช่วยรบเป็นหลัก ทำหน้าที่ ( จัดหา เบิกจ่าย ซ่อมสร้าง จำหน่าย ส่งคืน ) สนับสนุนหน่วยภายในกองทัพภาค(หน่วยขึ้นการบังคับบัญชาของกองทัพภาค) และภายนอกกองทัพภาค (หน่วยรบพิเศษ อยู่ในพื้นที่กองทัพภาค แต่ขึ้นการบังคับบัญชากับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ) จำนวน 3 กองพัน  
1.กองพันส่งกำลังบำรุง และบริการ (อยู่ในส่วนของการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ)
2.กองพันซ่อมบำรุง (อยู่ในส่วนของการซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ)
3.กองพันสรรพาวุธกระสุน (เบิกจ่าย จำหน่าย ส่งคืน กระสุนปืนทุกชนิด)
หน่วยในกองพล คือ กองสรรพาวุธเบา และ ฝ่ายสรรพาวุธกองพล
 
ควรมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน  ศึกษาข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบันต่างๆ
วิชาที่ใช้สอบ  มีดังนี้
1.ความรู้ทั่วไป
– ภาษาไทย  ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา 
– ประวัติศาสตร์ชาติไทย  
– ภาษาอังกฤษ
– ความรู้วิชาทหารเบื้องต้น
2.วิชาเฉพาะตำแหน่ง
3.สอบสัมภาษณ์  และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการ)  แบ่งเป็น
– ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ได้แก่ ท่าดันพื้น   ท่าลุกนั่ง   วิ่ง  ๒ กม.
– สอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับบุคลิกภาพ, ลักษณะท่าทาง, การควบคุมอารมณ์, ทัศนคติ (อุดมการณ์ทหาร) และปฏิภาณไหวพริบ
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<