แนวข้อสอบ

จะไปสอบการประปานครหลวง ต้องอ่านหนังสือตรงไหน ใครรู้บ้าง

คำแนะนำในการสอบการประปานครหลวง

การสอบการประปานครหลวง กปน. จะเปิดปีละครั้ง ข้อสอบจะยากมาก ปีหลังๆ มี requirement เพิ่มขึ้นอีก เรียกว่าคัดคนมากๆ ด้านหนังสือควรหาอ่านเอาให้มากที่สุด แบ่งเวลาอ่านเอง ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจะใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย TOEIC จะต้องไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน 
 
นอกจากนี้ผู้เข้าสอบควรจะรู้ประวัติเกี่ยวกับการประปานครหลวงด้วย โดยศึกษาจากเว็บไซด์ของการประปาเอง ข้อสอบที่เคยออกมีเกี่ยวกับเวิร์ดเอ็กเซลล์อย่างง่าย ภาคความรู้ทั่วไปเน้นทำข้อสอบให้เยอะๆ อ่านหนังสือให้มากๆ เพราะข้อสอบจะยากมาก ยากกว่าสอบ กพ. 
 
วิชาที่ใช้สอบ มีดังนี้ คือ
1. สอบข้อเขียน มี 3 วิชา คือ
-วิชาเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน ใช้เวลา 2 ชม.
-วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ 50 คะแนน ใช้เวลา 1 ชม.
-Personality Test ใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ 30 นาที
2. การสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
 
รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง 10
2 พระราชบัญญัติการปะปานครหลวง 13
3 แนวข้อสอบ พรบ.การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 15
4 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 8
5 ความสามารถด้านเหตุผล 18
6 ความสามารถทางด้านตัวเลข 39
7 แนวข้อสอบหลักการใช้ภาษาไทย 27
8 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสํานักงาน 27
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<