แนวข้อสอบ

จะไปสอบนายสิบตำรวจ ต้องอ่านหนังสือตรงไหน ใครรู้บ้าง

คำแนะนำในการสอบนายสิบตำรวจ

คณะที่เหมาะสมกับการเป็นราชการตำรวจ
1. คณะรัฐศาสตร์/คณะนิติศาสตร์ : เหมาะมากหากน้องต้องการเป็นนายร้อยตำรวจในสังกัดการป้องกันอาชญากรรม สืบสวนสอบสวน สายงานยุติธรรมและความปลอดภัย เป็นต้น จะได้รับยศ สิบตำรวจตรี เมื่อเข้ารับราชการครบ 1 ปี จึงจะได้รับสิทธิ์สอบเข้าโรงเรียนนายน้อยตำรวจ (อายุต้องไม่เกิน 25 ปี)
 
2. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : เหมาะมากหากน้องมีความสนใจอยากเป็นตำรวจในสายงานวางแผน บริหาร ป้องกันปราบปราม เป็นต้น จะได้รับยศ สิบตำรวจตรี เมื่อเข้ารับราชการครบ 1 ปี จึงจะได้รับสิทธิ์สอบเข้าโรงเรียนนายน้อยตำรวจ (อายุต้องไม่เกิน 25 ปี)
 
3. คณะวิทยาศาสตร์/เคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา เหมาะมากสำหรับน้องที่อยากเป็นตำรวจสายงานพิสูจน์หลักฐาน จะได้รับยศ ร้อยตำรวจตรี
 
4. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เหมาะมากสำหรับน้องที่อยากเป็นตำรวจสายบัญชี ไม่ว่าจะด้านอำนวยการ ธุรการและอื่นๆ อีกมากมายเกี่ยวกับงานด้านบัญชีในสำนักงานตำรวจนั่นเอง
 
5. คณะดุริยางค์/ดนตรี เหมาะมากสำหรับน้องที่อยากเป็นตำรวจสายกองดุริยางค์ จะได้รับยศ สิบตำรวจตรี เมื่อรับราชการครบ 1 ปี จะสามารถสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ (อายุต้องไม่เกิน 25 ปี)
 
10 เทคนิค อ่านหนังสือเตรียมสอบราชการตำรวจ
1. ศึกษาข้อมูลวิชาที่ใช้สอบ
การอ่านหนังสือ ควรศึกษาขอบเขตเนื้อหาวิชา เพื่ออ่านให้ตรงประเด็นที่นิยมนำมาออกข้อสอบให้มากที่สุด อย่าละเลยเพียงเพราะมีเวลาเตรียมตัวนาน
2.จัดตารางเพื่อการอ่านหนังสือ
ควรจัดตารางอ่านหนังสือให้สอดคล้องกับเวลาและความสะดวกในการอ่านหนังสือ แล้วจัดแบ่งความยากง่ายของเนื้อหาว่าอะไรควรอ่านก่อนและหลังให้เหมาะสม
3. อ่านรอบแรก เพื่อความเข้าใจ
ควรอ่านช้าๆ ไปจนจบเล่ม เป็นการอ่านเพื่อทำความเข้าใจกับเนื้อหาในภาพรวม
4. อ่านซ้ำรอบที่สอง เพื่อจดโน๊ตข้อความ
ให้อ่านช้าๆทำความเข้าใจกับเนื้อหา พร้อมกับจดโน้ตหรือใช้ปากกาเน้นข้อความส่วนสำคัญไปด้วย
5.อ่านซ้ำรอบที่สาม เพื่อให้จดจำ
เลือกอ่านเฉพาะส่วนสำคัญที่ใช้ปากกาเน้นข้อความส่วนสำคัญเอาไว้ หรืออ่านแล้วจดโน๊ตลงสมุด การเขียนจะช่วยให้จดจำสิ่งที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น
6.อ่านเฉพาะส่วนที่จดโน้ตไว้ในสมุด
อ่านหลายๆ รอบ นอกจากการจด จะทำให้เราจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้น ยังเป็นการย่อส่วนสำคัญมาไว้ ทำให้ไม่เสียเวลาในการอ่าน
7.วัดผลจากการอ่านหนังสือ
ฝึกทำข้อสอบตามรายวิชาที่ใช้สอบ ถ้าผลสอบออกมาในเกณฑ์ดี ถือว่ามีโอกาสผ่าน แต่ถ้าผลข้อสอบออกมาไม่ดีเท่าที่ควร ต้องตั้งใจอ่านหรือปรับวิธีการอ่านใหม่อีกครั้ง
8.ทดสอบผลการอ่านหนังสือ
จัดหาแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ ที่เคยใช้สอบมาทดลองทำเพื่อทดสอบความรู้ของตนเอง
9.ให้เพื่อนหรือคนรู้จักทดสอบความรู้ที่อ่านมา
ด้วยการถามตอบตามรายวิชาที่ใช้สอบนายสิบตำรวจ
10.ติวสอบตำรวจ คือเคล็ดลับสำคัญ
ในการติวสอบจะได้รับทั้งแนวข้อสอบและหนังสือเตรียมสอบ ที่มีขอบข่ายเนื้อหาตรงตามวิชาที่สอบ
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<