แนวข้อสอบ

จะไปสอบไปรษณีย์ไทย ต้องอ่านหนังสือตรงไหน ใครรู้บ้าง

คำแนะนำในการสอบไปรษณีย์ไทย

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนที่โรงเรียนการไปรษณีย์  ข้อสอบอยู่ในระดับยากพอประมาณ ต้องเตรียมตัวมาให้ดี การสอบจะออกแบ่งเป็นสองรอบคือ รอบสอบข้อเขียน เมื่อผ่านการสอบข้อเขียนก็เข้าสู่รอบสัมภาษณ์ การสอบข้อเขียนจะเป็นแบบปรนัย(เลือกคำตอบ) มี 5 วิชา คือ สอบวิชาคณิตศาสตร์ 25 ข้อ วิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คอมฯเบื้องต้น และการทดสอบทัศนคติ วิชาละ 50 ข้อ  ผู้เข้าสอบจะต้องทำความเข้าใจเนื้อหาที่น่าจะออกสอบ  ศึกษาเกี่ยวกับประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายไปรษณีย์ไทย  อ่านวิชาที่เน้นในการสอบคัดเลือกให้มากๆ เช่น  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์  เน้นการทำข้อสอบให้มากๆ วิชาภาษาไทยส่วนใหญ่ทุกคนจะทำภาษาไทยไม่ทัน การสอบสัมภาษณ์ (ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์)  คำถามที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์เป็นเรื่องทั่วไป เป็นการดูวิธีคิด/ตอบมากกว่า
 
รายละเอียดหลักๆของวิชาที่ต้องอ่านวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย
2 แนวข้อสอบบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 การเตรียมตัวสอบภาค ค.ทำงานไปรษณีย์ไทย
 
คำแนะนำในการสอบโรงเรียนไปรษณีย์ไทย
วิชาที่ใช้สอบมีอะไรบ้าง  
วิชาที่ใช้สอบมี 5 วิชา ดังนี้
1. คณิตศาสตร์ (เน้น) 100 คะแนน  
2. ภาษาอังกฤษ (เน้น) 100 คะแนน  
3. ภาษาไทย (เน้น) 100 คะแนน  
4. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 100 คะแนน  
5. ทัศนคติ 100 คะแนน  
การทดสอบทัศนคติ และการสอบสัมภาษณ์เมื่อผู้สมัครสอบผ่านการสอบข้อเขียน

สิ่งที่จะได้เรียนใน “โรงเรียนการไปรษณีย์”
1.เรียนรู้ทุกกระบวนการทำงานของไปรษณีย์ ตั้งแต่รับฝาก – นำจ่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆ
2.ได้ฝึกลงสนามจริง ณ ไปรษณีย์ทั่วไทย
3.ได้ติวเข้มกับผู้เชี่ยวชาญจากไปรษณีย์ทั่วไทย
4.ได้เริ่มงานทันทีในตำแหน่งงานพนักงานไปรษณีย์ระดับ 2
5.สามารถขอรับทุนต่อ ป.ตรี ได้โดยไม่มีข้อผูกมัด ในทุกๆ ปี
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<