แนวข้อสอบ

เคยทำข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า ไม่ยากถ้ารู้แนวข้อสอบ

ในการสอบเข้ากรมป่าไม้ การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.  ก่อน  แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค  ก ของ ก.พ.  การสอบกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า  จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่  2  ครั้ง   คือ  
ครั้งที่  1  โดยการสอบข้อเขียน   
ครั้งที่  2  โดยการสัมภาษณ์  และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  ทั้งนี้จะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  
 
ในส่วนการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง  ต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาตำแหน่งให้ดี ข้อสอบจะเป็นระเบียบข้อกฏหมาย วิชากฎหมายก็อ่านฉบับเต็ม  ท่องให้ได้ทุกมาตราอย่าไปอ่านเเต่ช้อย มันไม่ตรงนัก  ฝึกลองวิเคราะห์ข้อสอบ หาปากกาเน้นข้อความมาขีดเพื่อจำง่าย แล้วสรุป หรือท่องให้ได้  ฝึกทำข้อสอบเก่า  โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นจุดบกพร่องของเราทำซ้ำๆจนเข้าใจ  ถ้าสอบพนักงานราชการก็ต้องศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการด้วย
 
ตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ของกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า  ได้แก่
1. กรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่ามีหน้าที่ อะไร
2. กรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าสังกัดกรมใด
3. ใครคืออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า 
4.  กรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
5.  วิสัยทัศน์กรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า  ว่าอย่างไร
6. ภารกิจ  กรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า ว่าอย่างไร  
7. หนังสือราชการเป็นอย่างไร
8. ตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้รับค่าตอบแทนค่าครองชีพอย่างไร
9. หน้าที่ของตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มีอะไรบ้าง
10. ถ้าท่านได้บรรจุเป็นพนักงานที่ภาคใต้ ท่านจะไปไหม  ไปเพราะอะไร ถ้าไม่ไป เพราะอะไร
11. ถามชั้นความลับมีกี่ประเภท   และการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เอกสารลับ
12. ถามระบบgfmis การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
13. การประเมินพนักงานราชการประเมินปีงบประมาณละกี่ครั้ง  ระหว่างเดือนไหนถึงเดือนไหน
14. คุณภาพของงานราชการวัดจากอะไรบ้าง 
15. การลาของพนักงานราชการกับข้าราชการแตกต่างกันยังงัยบ้างและมีกี่ประเภทอะไร 
16. ลาอะไรบ้างที่พนักงานข้าราชการลาไม่ได้ 
17. การเบิกค่ารักษาพยาบาลของราชการใครมีสิทธิ์เบิกได้บ้าง
18. ระเบียบงานสารบรรณอีกข้อหนึ่ง (จำไม่ได้ค่ะ)
19. ข้าราชการระดับ 8  มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้เท่าไร
20.เรื่องเกี่ยวงานธุระการ   การพิมหน้งสือราชการ  ใช้กี่บิต   ใชัอักษรอะไรในเครื่องพิม
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<