แนวข้อสอบ

เคยทำข้อสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ไม่ยากถ้ารู้แนวข้อสอบ

ในการสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า   2.50  ขั้นตอนในการสมัครก็กรอกใบสมัคร และไปตามโต๊ะ ตรวจเอกสาร ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 100   บาท และได้ชมวิดิทัศน์แนะนำสำนักงานฯ พร้อมทั้งได้ฟังแนวข้อสอบ เนื้อหาคร่าวๆ จากหัวหน้าแผนกสรรหาฯ ของสำนักฯ ทำให้ทราบแนวข้อสอบคร่าวๆ จะได้เตรียมตัวถูก ผู้ที่ต้องการเข้ามาร่วมงานกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องผ่านการคัดเลือก โดยมีการสอบข้อเขียนด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น บัญชี นิติศาสตร์ ตรวจสอบ ช่าง หรือรังวัด เป็นต้น เมื่อสอบผ่านแล้วก็เข้าสู่การสอบปฏิบัติโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Microsoft Excel หรือเครื่องมือ อุปกรณ์การปฎิบัติงานเฉพาะด้าน จากนั้นจึงสอบสัมภาษณ์หลังจากที่สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติผ่านแล้ว

เรื่องหลักที่ต้องอ่านในการสอบเข้าสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
1 ความรู้รอบตัว
2 เรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆ ย้อนหลังไปเลย 2 ปี
3 โครงการในพระราชดำริ (อันนี้เอาที่สำคัญๆนะ)
4 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพย์สินฯ

5 ข้อสุดท้าย ความรู้เฉพาะด้านที่สมัครค่ะ 

 
วิชาที่ใช้สอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   มีดังนี้คือ
การสอบคัดเลือก
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาที่สอบ ได้แก่  
– ภาษาไทย
– คณิตศาสตร์
– ภาษาอังกฤษ
– เหตุการณ์ทั่วไป
– ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนักงานทรัพย์สินฯ
2.ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ( 200  คะแนน )
 
สอบภาคปฏิบัติ
– การใช้คอมพิวเตอร์
– การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่าง (เฉพาะตำแหน่งงานด้านช่าง)
สอบสัมภาษณ์   
 
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
2 แนวข้อสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
3 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
4 ความสามารถด้านภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์และทรัพยสิทธิ
 
เทคนิคในการอ่านหนังสือเพื่อสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
1. การทำความเข้าใจ
2. การวางแผนการอ่าน
3. การลงมืออ่านหนังสือ
4. การอ่านเพื่อจับใจความ
5. การบันทึกข้อความที่สำคัญ
6. การทำแบบสรุป
7. การทบทวนข้อมูลเนื้อหา
8. การดำรงเป้าหมาย
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<