แนวข้อสอบ

แชร์การไปสอบราชการ กศน.

คำแนะนำในการสอบราชการ กศน.

ควรหัดทำข้อสอบคณิตทุกวัน แล้วก็ภาษาไทยด้วยแต่จะเน้นไปทางคณิตมากกว่าเพราะถ้าคิดถูกแล้วจะได้คำตอบเลย  ส่วนภาษาไทย ข้อสอบมันไม่ยากแต่โจทย์มันยาว ทำให้เวลาสอบแล้วกลัวว่าจะทำไม่ทันตอนอ่านหนังสือจำได้ตอนนั้นลองจับเวลาทำด้วยถ้าทำจริงจะทำทันไหม
 
การสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสอบราชการ กศน.ควรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่มาสอบ เช่น ภารกิจของราชการ กศน. สถานศึกษา กศน. บทบาทหน้าที่ของครู ศรช. 
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ควรจะศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหน่วยงานนั้น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปสอบได้อย่างมั่นใจมากขึ้นว่าจะตอบถูก 
และจะหาความรู้ได้จากที่ใดบ้าง  ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม  เมื่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ และถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องแต่ละเรื่อง 
ควรตอบโดย ใช้ภาษาและคำพูดที่เหมาะสม หรือฟังแล้วน่าพิจารณามากขึ้น

หลักสูตรในการสอบราชการ กศน.  มีดังนี้คือ
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ) ประกอบด้วย 2 วิชา คือ
 
1. วิชาความสามารถทั่วไป  (50  คะแนน)  
 
1.1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
 
1.2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
 
2. วิชาภาษาไทย  (50  คะแนน)  
 
2.1 ความเข้าใจภาษา
 
2.2 การใช้ภาษา
 
ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (100  คะแนน)  ได้แก่
 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
2. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
3. พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
 
4. พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 
5. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 
6. นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน.
 
7.การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
 
9.การจัดทำฐานข้อมูล
 
ค. ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง  ( 100  คะแนน )
 
10 คำถาม ที่เค้านิยมจะถามกันโดยมากในการสอบราชการ กศน.

ดาวโหลดหนังสือเตรียมสอบครู กศน  ที่นี่

 
1. ทำไมคุณจึงอยากทำงานที่นี่ 
          การที่จะทำงานทีไหนก็ตาม ผู้สัมภาษณ์จะต้องถามความเป็นมาว่าทำไมคุณต้องการอยากที่เป็นจะชการ กศน. 
          และคำถามนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณควรทราบและคุณก็ควรจะรู้ถึงเหตุผลของคุณอย่างแท้จริง ไม่ไช่ตอบไปสุ่มสี่สุ่มห้า
       
2. ทำไมคุณถึงออกจากงานที่เคยทำอยู่ ในกรณีที่คุณทำงานมาก่อนที่จะมาสอบราชการ กศน.
          คำถามนี้จะง่ายมาก สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่เคยทำงานมาก่อน แต่จะเป็นคำถามที่ยากมากสำหรับคนที่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วและเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากเลยทีเดียว 
          เพราะหากคุณพอใจต่องานที่ทำอยู่คุณคงไม่ต้องหางานใหม่ทำหรอกจริงไหมล่ะ คำถามนี้จึงเป็นคำถามที่คุณต้องเตรียมตัวอย่างมาก เลยทีเดียว ตัวอย่างเช่น 
 
          “ผมอยากจะเรียนรู้ถึงงานสายใหม่ที่น่าจะเหมาะสมกับตัวผมมากกว่าที่ผมเคยทำอยู่ครับและผมคิดว่างานที่นี้เหมาะสมกับผมและผมพร้อมที่จะทำงานตรงนี้มากที่สุด” 
 
          และที่สำคัญคุณห้ามนำข้อเสียที่คุณได้รู้จากบริษัทเก่ามาพูดเด็ดขาดเพราะสิ่งนั้นอาจทำให้คะแนนแห่งความเชื่อถือของคุณลดลงก็ได้ 
 
3. ลองเล่าประวัติของคุณแบบย่อๆ 
          การที่จะทำงานร่วมกันได้นั้น สิ่งที่สำคัญก็จะเป็นเรี่อง ข้อมูลส่วนตัวประวัติความเป็นมาเล็กๆ น้อยๆ ที่สามารถบ่งบอกถึง นิสัยใจคอของคุณได้และสามารถบอกถึง ความเหมาะสมกับงานด้านนี้ของคุณ 
          ในการตอบคำถามจึงควรอยู่ในแง่ของการทำงาน บุคลิกภาพส่วนตัว และแง่คิดของชีวิตบ้างนิดหน่อยคุณไม่ควรจะเล่าประวัติชีวิตของคุณให้มากเกินไป เพราะการพูดมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดผลเสียแก่ตัวคุณเอง
 
4. คุณคิดจะทำอะไรให้กับการเป็นราชการ กศน.
          คำถามนี้จะทำให้คุณบอกถึงความสามารถของคุณ ที่จะทำให้กับการเป็นราชการ กศน.ได้มากน้อยแค่ไหนในการบอกถึงคุณสมบัติที่คุณสามารถทำได้นั้น ไม่ถือว่าเป็นการโอ้อวดว่าคุณเก่งแต่อย่างไรแต่สิ่งที่คุณพูดนั้นจะสามารถสร้างน้ำหนักในการตอบคำถามให้แก่คุณได้ 
 
5. จะมีปัญหาอะไรไหมหากต้องทำงานล่วงเวลา 
          เจอคำถามนี้เข้า ก็ทำให้อึ้งเอาการอยู่ทีเดียว ก็แหมใครอยากจะไปทำงานล่วงเวลาหากไม่ได้อะไรตอบแทนบ้างเลย ฉะนั้นในการตอบคำถามนี้ คุณควรจะกล่าวถึงความพร้อมเสมอในการทำงานล่วงเวลา ถึงแม้ว่า ค่าตอบแทนอาจจะน้อยมาก หรือในการทำงานล่วงเวลาจะไปตรงกับตารางนัดสำคัญกับคนพิเศษของคุณก็ตาม 
 
          “เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ ผมก็พร้อมจะทำงานล่วงเวลาเสมอ” 
6. เรื่องทั่วๆไป 
          ในการสัมภาษณ์คุณอาจจะต้องพูดถึงเรื่องปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นข่าวทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยม ที่เกิดขึ้นในเวลานั้น เป็นข่าวหนังสือพิมพ์คำถามนี้จะแสดงให้เห็นว่า คุณให้ความสนใจกับข่าวสาร บ้านเมืองไม่เป็นคนที่ตกข่าวสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจทำให้คะแนนการสัมภาษณ์ของคุณเพิ่มขึ้นมาก็ได้ 
 
7. ความใฝ่ฝันและโครงการในอนาคต 
          เป็นการพิจารณาถึงความเอาจริงเอาจังของคุณเพราะหากคุณสามารถบอกถึงทิศทางในอนาคตได้ นั่นก็แสดงว่าคุณสามารถรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีทีเดียวก็ขนาดอนาคตที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้คุณยังวางแผนสู่อนาคตได้อย่างเป็นระบบ นั่นก็หมายถึงว่าคุณไม่ได้มีความคิดย่ำอยู่กับที่จริงไหม 
 
8. คุณมีงานอดิเรกอะไรไหม 
          คำถามในข้อนี้จะเจาะประเด็นว่า คุณรู้จักแบ่งเวลาของคุณให้เกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหน และแสดงให้เห็นถึงบุคลิกของคุณว่า คุณเป็นคนอย่างไร ร่าเริง เปิดเผยหรือเก็บตัว เช่น ถ้าคุณตอบว่า คุณชอบอ่านหนังสือ คุณอาจจะถูกถามต่อว่าหนังสือเล่มล่าสุดที่คุณอ่านคือเรื่องอะไร และอาจให้คุณวิจารณ์ ถึงหนังสือเล่มนั้นในการถามคำถามนี้ ยังสามารถได้รู้ถึงความละเอียดอ่อนของคุณ การรู้จักสังเกตการมีปฏิภาณไหวพริบ กระทั่ง การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆ อีกด้วย 
 
9. คุณพึงพอใจกับเงินเดือนคุณไหม
          เป็นเรื่องที่ยากมากในการตอบคำถามนี้ แต่ถ้าไม่ได้ระบุถึงอัตราค่าจ้างเลยก็แย่หน่อย ทางที่ดีคุณควรตอบตามอัตราเงินเดือน ที่คนทั่วไปได้รับกัน เช่นอาจจะถามเพื่อนที่ทำงานเหมือนกับตำแหน่งที่คุณสมัคร 
         หรือตอบตามเงินเดือนราชการที่คุณทราบก็ได้ แต่ถ้าหากผู้สัมภาษณ์เสนอเงินเดือนมาสูงหรือต่ำกว่าอัตราที่คุณรู้คุณก็อย่าเพิ่งตอบตกลง คุณอาจจะขอเวลาในการพิจารณาสัก 3 วัน แล้วค่อยให้คำตอบเพราะถ้าเกิดคุณตอบตกลงไปแล้ว และคุณมาขอขึ้นทีหลังก็เหมือนกับว่า คุณเป็นคนโลเลไม่น่าเชื่อถือก็ได้ 
 
10. คุณมีข้อสงสัยอะไรอีกไหม
          เจอคำถามนี้ก็บ่งบอกว่าการสัมภาษณ์ได้สิ้นสุดลง แต่ในการตอบคำถามข้อสุดท้ายนี้ จะตอบอย่างไรดีที่จะแสดงว่า เราไม่เป็นคนไม่ฉลาดออกมา เช่นคุณอาจถามย้ำเรื่องเวลาการทำงานก็ได้ 

ดาวโหลดหนังสือเตรียมสอบครู กศน  ที่นี่

แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<