แนวข้อสอบ

ใครเคยจะไปสอบกรมการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย เชิญในกระทู้

กรมการท่องเที่ยว ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลและออกกฎระเบียบด้านการท่องเที่ยว  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนามาตรฐานบริการท่องเที่ยว 
การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โฮมสเตย์ ลองสเตย์ ฯลฯ การกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย สถิตินักท่องเที่ยว ฯลฯ  
ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ทำหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว  แต่คนทั่วไปจะรู้จัก ททท. มากกว่า เพราะททท. 
มีหน้าที่ในการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทย
 
การเตรียมตัวสอบกรมการท่องเที่ยว
การสอบเข้ากรมการท่องเที่ยว กรณีสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.  แต่ถ้าสอบรรจุรับราชการในกรมการท่องเที่ยว 
จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ  กพ.แล้ว และต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข )ผ่านก่อน  
จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อไป  โดยจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60 
 ในส่วนของข้อสอบภาค ข จะเป็นวิชาเฉพาะตำแหน่ง  จะต้องทำคะแนนในภาคนี้ให้ได้มากกว่าร้อยละ  60  
จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในภาค ค.ต่อไป  ควรศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

ดาวโหลดหนังสือเตรียมสอบกรมการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย  ที่นี่

 
วิชาที่ใช้สอบกรมการท่องเที่ยว   มีดังนี้คือ
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ( 200  คะแนน )  ได้แก่
1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว  เช่น
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวละกีฬา พ.ศ.2553
– พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551
– พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
– นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ
1.2 เกี่ยวกับตำแหน่ง
2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ (100 คะแนน ) เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์   
 
การเตรียมตัวสอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  
ในการสมัครสอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษในระดับต่างๆต่อไปนี้ 
1.  TOEFL แบบ Paper Based Test (PBT) ต้องไม่ต่ำกว่า ๕๑๐ คะแนน หรือ 
2. TOEFLแบบ Internet Based Test (IBT) ต้องไม่ต่ำกว่า ๖๔ คะแนน หรือ 
3. IELTS ต้องไม่ต่ำกว่าระดับ ๕ หรือ ๔.๔ TOEIC ต้องไม่ต่ำกว่าระดับ ๕๐๐ คะแนน
ดาวโหลดหนังสือเตรียมสอบกรมการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย  ที่นี่

แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<