แนวข้อสอบ

ใครเคยจะไปสอบการเคหะแห่งชาติ เชิญในกระทู้

คำแนะนำในการสอบการเคหะแห่งชาติ

การสอบการเคหะแห่งชาติ ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบข้อเขียน จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิชาความรู้ทั่วไป  จะเหมือนข้อสอบก.พ. ให้เน้นทำข้อสอบให้มากๆ ภาษาอังกฤษ  เช่น การอ่านบทความแล้วตอบคำถาม   แกรมม่า + reading ส่วนภาษาไทย ออกเกี่ยวกับการใช้ภาษา  คำถูกผิด ราชาศัพท์ บทความสั้นๆ  นอกจากนี้ควรเตรียมความรู้เกี่ยวกับ  เช่น ประวัติการรถไฟ ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ ฯ และความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  และข้อสอบจะออกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมด้วย ส่วนภาควิชาเฉพาะตำแหน่ง  ควรจะเน้นให้มากๆ เพราะใช้เวลาสอบถึง 2 ชั่วโมง  ออกความรู้ที่ใช้เกี่ยวตำแหน่งที่จะปฏิบัติงาน  อ่านจากตำราที่เรียนมา และควรเลือกหนังสือ ตำราเรียน ที่สรุปเนื้อหา ที่เข้าใจง่าย ตรงตามหลักสูตรที่สอบ และที่มีตัวอย่างข้อสอบให้ฝึกทำ ก็เป็นสิ่งจำเป็นควรมีไว้เพื่อฝึกทักษะการทำข้อสอบ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้
 
นอกจากนี้ควรมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานด้วย  เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์  ค่านิยม ผู้บริหาร  โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ในการสัมภาษณ์ควรทำใจให้สบาย ตอบคำถามแบบธรรมขาติ เป็นตัวของตัวเอง  
โดยส่วนใหญ่กรรมการจะถามคำถามต่อไปนี้ คือ 
1. ให้แนะนำตัวเอง   
2.เหตุผลในการตัดสินใจเข้ารับราชการ   
3. เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน
 
วิชาที่ใช้สอบราชการการเคหะแห่งชาติ
การสอบคัดเลือกจะมี  2  ภาค  ดังนี้คือ
1. ภาคความรู้ความสามารถโดยการสอบข้อเขียน   ได้แก่
1. วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง  ( 200  คะแนน )   2  ชั่วโมง
2. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  (100 คะแนน)  1  ชั่วโมง
– ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
– ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
– ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย
– ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์   ( 100  คะแนน )  เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์  ทั้งนี้จะทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและความสามารถทั่วไปก่อน และเมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถแล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

10 วิธี เตรียมตัวก่อนสอบราชการการเคหะแห่งชาติ ให้ได้คะแนนดี
1.  ทบทวนเนื้อหา
2. วางแผนการอ่านหนังสือ
3. มีความตั้งใจอย่างแท้จริง
4. พักผ่อนให้เพียงพอ
5. สร้างกำลังใจให้ตัวเอง
6. แลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มเพื่อนๆที่สอบ
7.จดโน้ตเพิ่มเติม
8. จำให้เป็นภาพ
9. ฝึกทำโจทย์
10. เพิ่มพลังด้วยอาหารบำรุงสมอง
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<