แนวข้อสอบ

ใครเคยจะไปสอบนักเรียนจ่า เชิญในกระทู้

คำแนะนำในการสอบนักเรียนจ่า

ข้อสอบค่อนข้างยาก ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือให้เยอะ แนะนำให้ไปดูบทเรียนออนไลน์ ที่พอจะใกล้เคียง กับแนวข้อสอบ ของ ยศ.ทบ. บ้างที่มีอยู่ทั่วไปตามอินเตอร์เน็ต   ในเว็บไซต์  http://www.youtube.com/   มีเยอะมาก อยากเรียนเรื่องอะไร Search ได้เลย อ่านแบบทดสอบออนไลน์ จาก Google ด้วย  เน้นที่การทำข้อสอบ ให้เยอะ ๆ …เรื่องใหนเรายังไม่เชี่ยวชาญ ยังไม่มั่นใจ ก็ ค่อยไปอ่านทบทวนอีกที และ ก็ลองทดสอบความรู้ตัวเองด้วย   แบบทดสอบออนไลน์ เมื่อทำครั้งแรกยังไม่ผ่าน ให้กลับ ไปอ่านเนื้อเรื่องใหม่แล้วกลับมาทดสอบ อีกครั้ง ทำอย่างนี้หลาย ๆ รอบ รับรอง…ประสบความสำเร็จแน่นอน เพื่อเป็นการฝึกภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วอย่างสม่ำเสมอ ควรใช้เวลา ในช่วงการอ่านข่าวประจำวันผ่านหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เป็นภาษาไทย แล้วลอง เข้าไปอ่าน เว็บฯ ภาษาอังกฤษบ้าง  เช่น บางกอกโพสต์  http://www.bangkokpost.com/   อ่านให้ได้วันล่ะหนึ่งคอลัมภ์ และอ่านทุกวัน พอถึงวันที่จะต้องสอบ  เราจะได้ อ่าน แปล ได้ คล่องแคล่วว่องไว ทำข้อสอบ ยศ.ทบ. ได้ทัน และได้คะแนน เยอะ ๆ 
                   
วิชาที่ใช้สอบมีอะไรบ้าง  
รายละเอียดการสอบคัดเลือก นายทหารประทวนสายงานสัสดี 
1 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งาน Microsoft Windows และ Microsoft Office โดยขอบเขต ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2 ผู้ที่สอบคัดเลือกภาควิชาการได้แล้ว จะต้องมารายงานตัวตามวันที่ประกาศนัด เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรค ทดสอบจิตเวช และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง) ตามวันเวลาที่กำหนด
 
การสอบคัดเลือก
การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก)
การสอบในคุณวุฒิปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๕๐ ข้อ ประกอบด้วย 
– วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป จำนวน ๖๐ ข้อ 
– วิชาความรู้เฉพาะตามคุณวุฒิที่สมัครสอบ จำนวน ๙๐ ข้อ 
การสอบในคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นข้อสอบวิชาพื้นฐานและ ความรู้ทั่วไป แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๕๐ ข้อ
 
การสอบคัดเลือกรอบสอง
1. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเป็นการทดสอบความแข็งแรงและความพร้อมในการ เข้ารับราชการเป็นทหาร  ได้แก่
การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ๓ สถานี   ดังนี้ 
– ลุกนั่ง (SIT – UP) จับเวลา ๑ นาที  
– ดันพื้น (PUSH – UP) จับเวลา ๑ นาที 
– วิ่ง ระยะทาง ๒.๔ กิโลเมตร
2.การสอบภาคปฏิบัติเฉพาะรหัสตำแหน่งที่จะต้องทำการทดสอบในการสอบคัดเลือก รอบสอง
3. การสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบเพื่อพิจารณาคุณลักษณะ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และหน่วยงาน
เกณฑ์การพิจารณาคุณลักษณะ ดังนี้ 
-บุคลิกลักษณะ ๒๐ คะแนน
– การใช้ความรู้ ๒๐ คะแนน 
– ท่วงทีวาจา ๒๐ คะแนน 
– ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน 
– ความรู้ทั่วไป ๒๐ คะแนน 
ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ (๑๒ คะแนน) และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) จึงจะถือว่าผู้นั้นผ่านการทดสอบ
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<