แนวข้อสอบ

ใครไปสอบกรมธนารักษ์ มาบ้างคะ??? เล่าให้ฟังหน่อย

คำแนะนำในการสอบกรมธนารักษ์

ผู้ที่จะเข้าสอบกรมธนารักษ์ได้จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่าน  กพ.แล้ว  และต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งผ่านก่อน  
โดยจะต้องมีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ  60  จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อไป  ส่วนแนวข้อสอบเป็นข้อสอบ แบบที่ไม่ต้องวิเคราะห์   ออกเนื้อหาตรงๆ  ควรอ่านหนังสือให้มากๆ

หน้าที่หรือภารกิจหลักของกรมธนารักษ์
1. คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการเกี่ยวกับราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ เช่น การขึ้นทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุและการจัดสรรให้ส่วนราชการใช้ที่ดินเหล่านั้น
2. ผลิตเหรียญกษาปณ์ รวมถึงนำออกใช้และรับคืนเหรียญกษาปณ์ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามกฎหมายเกี่ยวกับเงินตรา เช่น เมื่อคุณมีเหรียญที่ชำรุดหรือเหรียญรุ่นเก่า คุณสามารถคืนเหรียญนั้นที่กรมธนารักษ์ได้
3. รับ จ่าย และควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับเงินคงคลัง เช่น การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลัง
4. ดำเนินการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งรวมถึงสิ่งปลูกสร้างด้วยเช่นกัน
5. จัดแสดงและอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามระเบียบของกรม เช่น ที่ศาลาเหรียญกษาปณ์ไทย เป็นต้น
 
วิชาที่ใช้สอบกรมธนารักษ์   มีดังนี้คือ 
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ( 200  คะแนน )
2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง   โดยการสัมภาษณ์   ( 100  คะแนน )  เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์

10 วิธี เตรียมตัวก่อนสอบ ให้ได้คะแนนดี
1.  ทบทวนเนื้อหา
2. วางแผนการอ่านหนังสือ
3. มีความตั้งใจอย่างแท้จริง
4. พักผ่อนให้เพียงพอ
5. สร้างกำลังใจให้ตัวเอง
6. แลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มเพื่อนๆที่สอบ
7.จดโน้ตเพิ่มเติม
8. จำให้เป็นภาพ
9. ฝึกทำโจทย์
10. เพิ่มพลังด้วยอาหารบำรุงสมอง
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<