แนวข้อสอบ

ใครไปสอบกองบัญชาการกองทัพไทย มาบ้างคะ??? เล่าให้ฟังหน่อย

คำแนะนำในการสอบกองบัญชาการกองทัพไทย

แนวคำถามสอบสัมภาษณ์ราชการกองทัพไทย
-ให้แนะนำตัว
-รู้จักทหารอากาศได้อย่างไร
-รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับทหารอากาศ
-เงินเดือนน้อยจะทำยังไง
-ถ้าไม่ผ่านการสัมภาษณ์ครั้งนี้จะทำยังไง
-รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัคร
-เคยทำอะไรมาบ้างที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร
-ถ้าสอบติดทหารอากาศจะช่วยอะไรเกี่ยวกับงานของกองทัพบ้าง
-ทำไมถึงอยากมาเป็นทหาร
-ครอบครัวทำงานอะไร
-ครอบครัวอยากให้มาเป็นทหารอากาศบ้างไหม
-ถ้าหัวหน้าสั่งเราในเรื่องที่ผิดจะทำยังไง
-ช่วงนี้มีข่าวอะไรเกี่ยวกับทหารอากาศบ้าง
-ถ้าโกรธมากๆจะทำยังไง
-ผบ.ทอ.ชื่ออะไร
-ถ้าได้ไปทำงานที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะทำยังไง
-ฮีโร่ในดวงใจของเราคือใคร
 
คำแนะนำในการสอบกองบัญชาการกองทัพไทย
วิชาที่ใช้สอบ มีดังนี้ คือ
๑. วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ทุกตำแหน่งสอบเหมือนกัน ข้อสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๑๐๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
๑.๑ ความถนัด ด้านคณิตศาสตร์ ภาษา เหตุผล มิติสัมพันธ์ และด้านการประสานสัมพันธ์
๑.๒ คณิตศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับ เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ระบบจำนวนจริง ความน่าจะเป็น สถิติ ลำดับและอนุกรม
๑.๓ ภาษาไทย ระดับปริญญาตรี
– หลักภาษา ความรู้เกี่ยวกับ หน่วยเสียง รูปลักษณ์ของคำ หน้าที่ของคำ การสะกดคำ การอ่านคำ ความหมายของคำ ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร
– การใช้ภาษา ความรู้เกี่ยวกับ การใช้พจนานุกรม ระดับภาษา ราชาศัพท์ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ข้อบกพร่องในการใช้ประโยค โวหารการเขียน การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ
– ความเข้าใจภาษา ความรู้เกี่ยวกับ การอ่านจับใจความ การอ่านตีความ การอ่านสรุปความ การเขียนเรียงความ/บทความ
๑.๔ ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ความรู้เกี่ยวกับ ด้านคำศัพท์ สำนวน ไวยากรณ์ ความเข้าใจประโยค และเนื้อเรื่องที่อ่าน การจับประเด็นและใจความสำคัญของเรื่องและบทสนทนาทั่วไป
๑.๕ ความรู้ทั่วไป ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน และค่านิยมคนไทย
๒. วิชาเฉพาะตำแหน่ง
๓. การสอบสัมภาษณ์
 
รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<