แนวข้อสอบ

ใครไปสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต มาบ้างคะ??? เล่าให้ฟังหน่อย

คำแนะนำในการสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ในการสอบราชการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะมีการสอบในระดับ ปวช.,ปวส.และระดับปริญญาตรี โท ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจะใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย TOEIC จะต้องไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
 
วิชาที่สอบโดยหลักๆมี 3 วิชา
1.ข้อสอบทดสอบเชิงเชาวน์ปัญญา
2.ข้อสอบเชิงจิตวิทยา
3.วิชาเฉพาะ
 
วิชาที่ใช้สอบมีราชการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอะไรบ้าง
คุณวุติ ปวส./ปวช. สอบ 3 วิชา ได้แก่
1.วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
2.ภาษาอังกฤษ
3.วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)
คุณวุติระดับปริญญา สอบ 2 วิชา ได้แก่
1.วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
2.วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)
 
รายละเอียดวิชาที่สอบราชการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
1 การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _ Aptitude Test
7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
8 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality
9 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<