แนวข้อสอบ

ใครไปสอบธนาคาร ธกส. มาบ้างคะ??? เล่าให้ฟังหน่อย

คำแนะนำในการสอบธนาคาร ธกส.

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบธนาคาร ธกส. เมื่อสอบข้อเขียนผ่านแล้ว ต่อไปจะเป็นการทดสอบพิมพ์ดีดสัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30 คำ/นาที ถ้าพิมพ์ผิดไม่สามารถลบได้และมีแป้นพิมพ์ตัวอักษรให้ดู สำหรับใครที่พิมพ์สัมผัสไม่เป็น ในการสอบพิมพ์ดีดจะสอบ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที เลือกเอาครั้งที่ดีที่สุด การพิมพ์ดีด จะใช้โปรแกรมword&excel คงจะ 2003,2007 ที่เคยไปสอบของหน่วยงานราชการอื่น เค้าจะให้ข้อความมาแล้วพิมพ์เป็นจดหมาย ส่วน excel ก็จะให้เป็นตารางพิมพ์ตามแล้วก็มีช่องว่างไว้ให้ใช้สูตรคำนวณหาคำตอบ
การสัมภาษณ์งาน ส่วนใหญ่กรรมการเขาจะดู บุคคลิกภาพ ปฏิภาน ไหวพริบ ขอให้คุณมั่นใจในตนเองว่า มีศักยภาพในการทำงานเท่านั้นก็พอ คำถามอะไรมาถ้ารู้ก็ตอบด้วยความมั่นใจ ชัดเจน ตรงประเดน ถ้าไม่รู้ก็บอกไม่ทราบและขอเวลาศึกษา อย่าพยายามจิตนาการทำเหมือนรู้ หรือ นิ่งเงียบนานเกินไป ก็ไม่ยากหรอก นอกจากนี้ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานธนาคาร ทุกคำตอบอย่าแสดงถึงความเจ้าเล่ห์

 
วิชาที่ใช้สอบจะมีอยู่ 3 ส่วน ได้แก่
วิชาที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ธ.ก.ส.)
1. ลักษณะแนวข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไปได้แก่
-คณิตศาสตร์ทั่วไป
-การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมิ ตารางและกราฟ
-การวิเคราะห์เงื่อนไขภาษา
-อนุกรมและอุปมาอุปไมย
-รูปภาพ 
–มิติสัมพันธ์
-ความสามารถด้านวิเคราะห์ สรุป เหตุผล
2. ลักษณะแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ประกอบด้วย
-การหาข้อบกพร่องทางภาษา 
-การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยกรณ์
-การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำให้ถูกต้องตรงความหมาย
-การอ่านทำความเข้าใจบทความ
-ความสามารถในการใช้ภาษา ได้แก่ สำนวนคำพังเพย คำราชาศัพท์ การอ่านบทความจากข่าว ปกิณกะ สารคดีสั้นๆ และบทความสรุปข่าวประเภท เศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร
-ความสามารถด้านอื่นที่เหมาะสมกับการวัดทักษะด้านนี้
 
วิชาที่2 วิชาความละเอียดแม่นยำ 
วิชาความละเอียดแม่นยำ ออกสอบ 50 ข้อ (เวลาสอบ 30 นาที)
-ความละเอียดในการสรุป
-ความละเอียดในการพิจารณา
-ความแม่นยำในข้อมูล
-ความละเอียดรอบคอบในการอ่าน
 
วิชาที่3 ความรู้เฉพาะตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ 
– ความรู้เกี่ยวกับธกส. ปีที่ก่อตั้ง ตราสัญลักษณ์ ชื่อเต็มภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาไทย-อังกฤษ รอบปีบัญชีคือเดือนอะไร ชื่อเว็บธนาคาร ชื่อเว็บที่เกี่ยวข้อง เว็บแผ่นดินทองคืออะไร? เว็บท่องเที่ยววิถีไทยคือ ชื่อผู้จัดการใหญ่คนปัจจุบัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร 
-เศรษฐกิจ สังคม การเมือง +นโยบายรัฐบาล +ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-การพัฒนาชนบท
-การวิเคราะห์ชุมชน กรอบการพัฒนา 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1ชุมชนพึ่งพาตนเอง 2พึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างชุมชน 3ะเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน 
-การวิเคราะห์การตลาด
-การให้บริการที่ดี
-หลักการบริหารเบื้องต้น 
-ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ
-บัญชีเบื้องต้น
-เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น demand หรือ supply ปีที่สอบนั้นออก access supply อุปสงค์ส่วนเกิน ง่ายๆแค่ข้อเดียว ข้อสอบเศรษฐศาสตร์น่าจะถามเฉพาะฝั่งSupply นะครับ 
-จริยธรรม/จรรยาบรรณของธนาคาร
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<