แนวข้อสอบ

ใครไปสอบรัฐสภา มาบ้างคะ??? เล่าให้ฟังหน่อย

คำแนะนำในการสอบรัฐสภา

อยากทำงานในรัฐสภาต้องจบอะไร เรียนอะไรบ้าง
1. อันดับแรก ต้องสอบให้ผ่านภาค ก. กพ. ก่อนค่ะ ตามวุฒิการศึกษาของท่าน
2. คอยติดตามประกาศรับสมัครจาก website ของรัฐสภาเรื่อยๆ แต่ละปีมีผู้เกษียณอายุราชการ จึงมีอัตราว่างทุกปี แต่จะเปิดสอบหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่ามี ขรก. 
จากหน่วยงานอื่นโอนย้ายมาหรือไม่ มีบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านที่ยังไม่ถูกเรียกและยังไม่หมดอายุหรือไม่
3. ดูรายละเอียดคุณสมบัติแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ถ้าความรู้ความสามารถเราตรงตามนั้น ก็สมัครสอบได้เลย
 
ข้าราชการรัฐสภา มี ๒ ประเภท
(๑) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
(๒) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 
ตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ ก็จะล้อจากตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะเป็นตำแหน่งจำพวก
– วิทยากร
– นิติกร
– นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผน
– นักวิชาการพัสดุ
– นักวิชาการเงินและบัญชี
– นักประชาสัมพันธ์
– เจ้าพนักงานธุรการ
เป็นต้น
 
การสอบสัมภาษณ์
เป็นการสอบด้วยการสนทนาหรือพูดคุยกัน ดังนั้นผู้เข้าสอบควรจะทบทวนเตรียมความรู้หรือข้อมูลในส่วนที่เป็นวิชาการหรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้เตรียมไว้แล้วในการเตรียมตัวเข้าสอบข้อเขียน ซึ่งอาจจะใช้เวลาครั้งละ 10 – 30 นาที แล้วแต่กรณี หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำเป็นต้องทบทวนความรู้ และข้อมูลบางประการมิใช่เข้าสอบโดยมิได้ทบทวนความรู้หรือข้อมูลอะไรเลย การสัมภาษณ์เป็นการพูดคุยกัน ไม่ต้องเครียด ต้องแสดงความจริงใจ อย่าเสแสร้ง กรรมการจะดูกริยา ลักษณะการพูดจาเป็นว่าเป็นอย่างไรบ้าง เนียมไม่เนียม สำคัญจุดแรกที่กรรมการจะพิจารณาคือการแต่งกายของผู้เข้าสัมภาษณ์ ดูดี สะอาด ผมรัดผูกให้สวยงาม แต่งหน้าแต่พองาม พูดให้เป็นธรรมชาติที่สุด อย่าพาใครไปเป็นเพื่อน


ในการสัมภาษณ์ควรทำใจให้สบาย ตอบคำถามแบบธรรมขาติ เป็นตัวของตัวเอง โดยส่วนใหญ่กรรมการจะถามคำถามต่อไปนี้ คือ
1. ให้แนะนำตัวเอง
2.เหตุผลในการตัดสินใจเข้ารับราชการ
3. เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน
แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<